Tìm kiếm
Dự án
24/08/12,01:43
Hit: 3595

Newsletter Citibank

Công việc: dựng trang HTML phụ vụ cho việc gửi newsletter, tương thích với các trình nhận mail (Outlook, Outlook Express, Gmail, Yahoo! Mail) dựa trên design có sẵn của agency phụ trách thiết kế. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT NỔI BẬT

XEM NHIỀU NHẤT